Top
 

Marketing activiteiten plan zorgt voor focus

Marketing activiteiten plan zorgt voor focus

In het marketingplan benoem je de activiteiten die je op hoofdlijnen gaat uitvoeren. Wat je precies gaat doen staat er onvoldoende in. Het marketing activiteiten plan bevat per activiteit een doelstelling, een planning en een controle moment.

Zorg voor een SMART doelstelling

Geef elke marketing activiteit in het plan een doelstelling en maak die SMART. Dat wil zeggen een doelstelling die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is. Stel vooraf met je team deze noodzakelijke doelstellingen en KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) vast en geef deze een waarde mee. Zo kun je beoordelen of het marketingplan nog de juiste voorzetting heeft en of deze de juiste koers aanhoudt. Merk je dat je de koers kwijt raakt, dan kun je op tijd bijsturen. Dit voorkomt teleurstellingen.

Hulpmiddelen voor een goede planning

Je hebt verschillende middelen om het marketing activiteiten plan in de tijd weg te schrijven. Een goed voorbeeld is de Gantt Chart. Hierbij kun je de marketing activiteiten invoeren die op een tijdlijn zichtbaar worden. Zo zie je in één oogopslag wat je wanneer gaat doen en hoeveel tijd het in beslag neemt. Indien er uitloop is in een project berekent deze gelijk de vertraging in de eventuele volgende activiteiten.
Daarnaast kun je met tools als bijvoorbeeld Asana ook zelf de activiteiten plannen. Je kunt dan ook eventuele teamleden die zich ook met de activiteiten bezighouden daarbij betrekken. Je kunt deze dan werkzaamheden toewijzen en de voortgang in een makkelijk overzicht monitoren.

Gebruik de plan-do-check-act Cyclus

Het marketing activiteiten plan omschrijf je voor een vastgestelde periode. Vaak voor een jaar en ben je van plan veel te gaan doen, dan is een half jaar overzichtelijker. Zet in de planning dan ook dat je op tijd het marketingplan nog eens doorneemt. Hierbij is het niet de bedoeling dat je het hele plan opnieuw maakt, maar aanpassingen doet vanwege de veranderende omgeving. Niets is immers zo veranderlijk dan de wereld.
Aan de hand van veranderingen in de externe en interne omgevingen maak je op die manier ook een inschatting in de verandering van de nog komende activiteiten. Je kunt op dat moment de activiteiten nog bijsturen op het gebied van bijvoorbeeld doelgroep, budget en SMART doelstellingen.

Leuk, maar te druk daarvoor? Ik kan je helpen.

Net als het strategische marketing advies en de online marketing plannen, is het bedenken en uitvoeren van marketing activiteiten leuk. Maar het snoept ook veel tijd van je overige, echte werkzaamheden.
Ik kan je hierbij helpen. Als je het niet zelf wilt doen, of geen tijd hebt om het zelf te doen, neem dan even contact op en laten we kijken hoe ik je daarbij kan ondersteunen.