Top

In het marketingplan benoem je de activiteiten die je op hoofdlijnen gaat uitvoeren. Wat je precies gaat doen staat er onvoldoende in. Het marketing activiteiten plan bevat per activiteit een doelstelling, een planning en een controle moment. Zorg voor een SMART doelstelling Geef elke marketing activiteit in het plan een doelstelling en maak die SMART. Dat wil zeggen een doelstelling die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is. Stel vooraf met je team deze noodzakelijke doelstellingen en...