Top

In het marketingplan benoem je de activiteiten die je op hoofdlijnen gaat uitvoeren. Wat je precies gaat doen staat er onvoldoende in. Het marketing activiteiten plan bevat per activiteit een doelstelling, een planning en een controle moment. Zorg voor een SMART doelstelling Geef elke marketing activiteit in het plan een doelstelling en maak die SMART. Dat wil zeggen een doelstelling die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden is. Stel vooraf met je team deze noodzakelijke doelstellingen en...

Strategisch marketing advies zorgt ervoor dat een bedrijf zijn fundament vastlegt en soms herziet. Strategisch marketing advies geeft richting aan het bedrijf. Het zorgt voor focus en haalt de ad-hoc mentaliteit uit de bedrijfsvoering. Dus krijg je ook een stukje rust en dat is altijd lekker is deze steeds hectisch wordende wereld. Bij het strategisch marketing advies leer je van de activiteiten uit het verleden en kijk je vooruit. Daarbij kijk je niet alleen naar het eigen...