Top

Privacy verklaring Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies

Algemene informatie

Hieronder vind je de privacyverklaring van Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51847256, hierna te noemen Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies.

Deze privacy verklaring betreft het verzamelen van contactgegevens via online media en offline activiteiten. Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers, de persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt met zorg en vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies. Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites, die eventueel via een link op onze website bereikbaar zijn.

Welke gegevens worden verzameld.

Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies verzamelt contactgegevens op basis van de rechtsgronden; toestemming en uitvoering van een overeenkomst. Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies verzamelt alleen gegevens na toestemming van de eigenaar en voor de volgende doeleinden.

  • Het uitvoeren van een overeenkomst tussen Beeldloods en jouw onderneming,
  • Het op de hoogte houden van de voortgang van je project
  • Het op de hoogte houden van marketingactiviteiten van Beeldloods via bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Indien je interesse hebt in één van de diensten van Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies, vragen wij je om persoonsgegevens zoals een naam en e-mail adres, hiermee kunnen we je meer informatie geven of op de hoogte houden middels een nieuwsbrief. Dit wordt uitsluitend gedaan na goedkeuring van jou en kan op elk gewenst moment stop gezet worden.

Indien we een opdracht voor je uit gaan voeren, vragen wij je om gegevens als naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres om de uitvoering van een opdracht op de juiste manier te doen. Je e-mail adres zal gebruikt worden om de communicatie over de voortgang van het project te communiceren en om een nieuwsbrief te zenden. Dit wordt uitsluitend gedaan na goedkeuring van jou en kan op elk gewenst moment stop gezet worden.

Persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies.

Verwijdering van je gegevens.

Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact opnemen met Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies via info@martijnvoorhout.com of 06-43527577. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies houdt de gegevens in eigen bestand voor de duur van de opdracht of niet langer dan Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt heeft volbracht. Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies zal jaarlijks een inschatting maken of de gegevens nog bewaard dienen te worden.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan door Martijn Voorhout Fotografie & Marketingadvies ten alle tijden worden aangepast als daarvoor noodzaak is, zonder vooraf toestemming te krijgen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy verklaring.