Top
 

Strategisch marketing advies in vijf stappen

Strategisch marketing advies in vijf stappen

Strategisch marketing advies zorgt ervoor dat een bedrijf zijn fundament vastlegt en soms herziet. Strategisch marketing advies geeft richting aan het bedrijf. Het zorgt voor focus en haalt de ad-hoc mentaliteit uit de bedrijfsvoering. Dus krijg je ook een stukje rust en dat is altijd lekker is deze steeds hectisch wordende wereld.

Bij het strategisch marketing advies leer je van de activiteiten uit het verleden en kijk je vooruit. Daarbij kijk je niet alleen naar het eigen bedrijf, maar juist ook naar de concurrentie, de externe wereld, de economische situatie en ga zo maar door. Je schetst een toekomstbeeld waar je met het bedrijf naar toe wilt groeien en bepaalt daarmee hoe de bedrijfsvoering in het heden moet worden uitgevoerd om dat toekomstbeeld te realiseren.

Als je dat toekomstbeeld dat je zelf hebt geschetst wilt realiseren is het belangrijk om de fundering van je bedrijf goed in te richten. Want als je vandaag doet wat je gisteren ook al deed is het moeilijk om dat toekomstbeeld te realiseren. Je reageert dan alleen maar op externe factoren. Zonder dat je je eigen kracht voldoende gebruikt. Een eerlijke en goed onderbouwde situatie schets van je eigen bedrijf zorgt ervoor dat je de kansen van de buitenwereld kan herkennen en oppakken. Hierdoor zal je bedrijf groeien naar de geschetste rooskleurige toekomst

Hoe je een strategisch marketing advies in vijf stappen kunt maken

Een gedegen marketing advies is in vijf stappen te realiseren. Hieronder leg ik je uit hoe je dat kunt doen.

  • Stap 1: Verklaar je interne organisatie

De eerste stap is misschien wel de makkelijkste om te doen en de snelste om mee te starten. De interne organisatie is namelijk de organisatie waar je dagelijks in werkt. In je eentje of met een hele organisatie om je heen. Maar het is misschien ook wel de meest confronterende om uit te voeren. Het kan wel eens zijn dat er uitkomsten naar voren komen die je eigenlijk wel weet maar die je niet onder ogen wilt komen. Het belangrijkste is wel om dit eerlijk te doen. Zorg ervoor dat je niet alleen maar successen noemt, maar wees ook eerlijk in de punten waar jouw bedrijf niet zo goed in is. Want zonder die te benoemen kun je onvoldoende de kansen benutten. Gelukkig zijn er wel hulpmiddelen hiervoor, denk aan het 7S model van McKinsey of het Maba analyse model.

  • Stap 2: Onderzoek de externe omgeving

Nu je de interne organisatie hebt beoordeeld kun je verder met de externe situatie. Hierbij moet je denken aan wat de mogelijke gevolgen zijn van een demografische groei of juist afname voor je doelgroep. Gaat de gemeente waar je bedrijf gevestigd is uitbreiden op het gebied van bedrijfsterreinen waardoor er bijvoorbeeld meer concurrentie kan komen. Gaat de overheid meer bezuinigen waardoor de doelgroep minder kan besteden. Maar ook grote activiteiten als de Brexit, wat heeft die voor gevolgen voor je bedrijf. Of de steeds maar groeiende mogelijkheden op het online vlak. Je zult niet het eerste bedrijf zijn die dat onderschat heeft.

  • Stap 3: Hoe doet je concurrentie het?

Nu kun je ook wat dieper in de concurrentie duiken. Als het goed is weet je wie je directe concurrenten zijn. Kijk eens wat zij anders doen in hun dagelijkse werkzaamheden. Welke onderscheidende activiteiten hebben zij. Hoe communiceren zij dat? Groeien ze of nemen ze juist af. Misschien is straks wel een strategie om je concurrent over te nemen. Of sta jij juist op het punt overgenomen te worden. Probeer dit zo uitgebreid mogelijk te omschrijven.

  • Stap 4: Een analyse van je sterke en zwakke punten

Dit is de zogenaamde SWOT analyse. Hierbij ga je alle conclusies die je hebt getrokken in het schema zetten. Probeer de meest aansprekende punten te noteren. Het gaat hierbij niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.

  • Stap 5: Wat is nu eigenlijk het probleem?

Je weet nu waar de kansen liggen die je kunt in koppen maar ook met welke bedreigingen je rekening moet houden. Hoe kun je deze nu gebruiken om het probleem op te lossen of je doelstelling te halen. Je kunt deze punten tegen elkaar gaan vergelijken waardoor je een duidelijk beeld krijgt hoe je ze in kunt zetten. Dat kun je doen met een confrontatiematrix. Deze geeft een eerste richting waar je aan moet denken om de doelstelling te halen.

Ga verder met de marketingmix en het marketingactiviteitenplan

Nu je dit weet heb je de strategie voor een groot deel omschreven. Nu kun je verder met de marketingmix en het marketingactiviteitenplan. Daarover vertel ik je meer in deze artikelen.

Is het teveel?, ik kan je daar bij helpen.

Ik kan me voorstellen dat het schrijven van een strategisch marketing plan geen dagelijkse bezigheid voor je is. Gelukkig is dat het voor mij wel en heb ik veel ervaring op dat gebied. Ik help je daarom graag met deze stappen. Wil je weten wat ik voor je kan betekenen, neem dan contact op.