Top

Crash van Lockheed Ventura II AJ200 te Vijfhuizen

Crash van Lockheed Ventura II AJ200 tijdens Ramrod 16 in de slotgracht van Fort Vijfhuizen

Datum crash: 03-05-1943
Tijdstip: 17.45 uur

Datum foto: 03-05-2019
Tijdstip: 17.45 uur

Bemanning Lockheed Ventura II Bomber AJ 200:
1. Sgt; J.D. Sharp Pilot, onbekend Prisoner of War
2. Sgt; Hugh Gibson, Observer 20 jaar Killed in Action
3. Sgt; Alan Stevens Wire Operator /Air Gunner 19 jaar Killed in Action
4. Sgt; Derek Lawson Rowland, Air gunner 21 jaar Killed in Action

Het verhaal van de Lockheed Ventura AJ200:

In 1943 was Duitsland aan de verliezende hand. Het had mannen nodig om de Duitse oorlogs- machine aan de gang te houden. Daarom werden de Nederlandse soldaten die in 1940 tegen de Duitse invasie hadden gevochten, opgeroepen. Zij moesten in krijgsgevangen-schap gaan werken in Duitsland. Als gevolg hiervan ontstond er een staking in Nederland. Het verzet vroeg de geallieerden om de elektriciteitscentrale in Amsterdam-Noord te bombarderen om zo de staking kracht bij te zetten.

De geallieerden besloten om het 487 Squadron hiervoor in te zetten. Dit Squadron bestond voornamelijk uit Nieuw-Zeelanders. Op 3 mei 1943 vlogen 11 Lockheed Ventura’s laag over de Noordzee naar Nederland om zo onzichtbaar te blijven voor de Duitsers. Vlak voor de Nederlandse kust zouden de vliegtuigen stijgen om zo de bommen van de juiste hoogte te kunnen afwerpen. De 11 bommenwerpers zouden geëscorteerd worden door Spitfires. Echter, deze gevechtspiloten waren dermate enthousiast dat ze te ver vooruit vlogen en te vroeg opstegen en zo de Duitsers alarmeerden. Door het snelle vliegen en stijgen waren de Spitfires ook nog eens te snel door hun brandstof heen. Een groot gedeelte van hen moest terug naar Engeland. Een ander gedeelte raakte de 11 Lockheed Ventura’s kwijt.

Wat de situatie nog precairder maakte, was dat er op hetzelfde tijdstip een conferentie van de Luftwaffe op Schiphol gehouden werd. Ook bracht Rijkscommissaris Seys Inquart een bezoek aan Haarlem. Hierdoor waren er heel veel Duitse jagers in het gebied aanwezig. Toen de 11 licht bewapende Lockheed Ventura’s de Zuid-Hollandse kust bereikten en afbogen naar Amsterdam, werden ze opgewacht door een overmacht van meer dan 70 Duitse jagers. Eén voor één werden de Ventura’s van het Nieuw-Zeelandse Squadron uit de lucht geschoten.

In slechts vijftien minuten vonden 28 jongemannen de dood. Het doel, de energiecentrale in Amsterdam werd niet geraakt en slechts één Ventura bereikte Engeland.

De Ventura AJ200 van Jack Sharp werd ten zuidwesten van Vijfhuizen geraakt. Het toestel vloog in brand en Jack droeg de bemanning op het toestel te verlaten. Derek Rowland en Alan Stevens antwoordden toen al niet meer. Alleen Hugh Gibson sprong uit het vliegtuig. Een Duitse jager doorzeefde zijn parachute en Hugh viel te pletter op de grond. Zijn horloge stond stil op 17.45 uur. Een explosie volgde in de Ventura AJ200 en het vliegtuig belandde in de slotgracht bij Fort Vijfhuizen. Tijdens de explosie werd Jack Sharp uit het vliegtuig geslingerd. Ook zijn parachute werd doorzeefd. Hij kwam hard neer, maar overleefde de val. Jack bracht de rest van de oorlog in gevangenschap door en overleed in 2005 op 85 jarige leeftijd in Nieuw Zeeland.

Lees meer over de andere locaties.