Top
Marketingstrategie om een nieuw bedrijfsonderdeel te lanceren

In opdracht van Martijn Apeldoorn heb ik het traject van het formuleren van de missie, visie en strategie begeleid. Hieruit is het bedrijf Create ontstaan. Een ambitieus bedrijf voor de beste en meest creatieve online applicaties. Klik hier voor meer informatie over Create.

Met de marketingstrategie een aansluiting gezocht bij de ambitie.

Create is voortgekomen uit een eerder bedrijf die niet helemaal meer paste bij de ambities. Door met elkaar alle stappen rustig en uitgebreid te doorlopen is een kernachtige missie en een duidelijke visie geformuleerd. Hierdoor kan er een focus worden gelegd op de vervolg stappen. De ambitie is bepaald en grotendeels waargemaakt. Create timmert hard aan de weg en haalt zeer goede resultaten. Kijk hier voor meer voorbeelden.